Msza Święta 6/7/2020 9:00 AM

Śpiewnik

Wejście:

Nierozdzielna Trójco Święta, * W Majestacie niepojęta!Ojcze, Synu, Duchu Święty! * Jedén Boże niepojęty.

Przepaść bezdennej jasności, * Wieczna, skryta tajemności!Światłem wiary daj się poznać, * Daj sercem całem miłować.

Święty, Mocny,Nieśmiertelny, * W jednocie Twej nierozdzielny,Wszechmocny, mądry i dobry, * W łaskach niezliczony, szczodry!

Ojcze, Synu, Duchu Święty! * Niestworzony, niepojęty! Przed Tobą się dziś kłaniamy, * Na kolana upadamy.

Pieśń na Przygotowanie Darów:

1.Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy,
O błogosławiona Trójco!
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie,
O błogosławiona Trójco!

2. Wlej Ducha Twego do serca mego,
O błogosławiona Trójco!
Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,
O błogosławiona Trójco!

3. Daj dar miłości i pobożności,
O błogosławiona Trójco!
Szczęść zebranemu ludowi Twemu,
O błogosławiona Trójco!

4. Odpuść nam złości dla twej miłości,
O błogosławiona Trójco!
Oddal głód, wojny, daj czas spokojny,
O błogosławiona Trójco!

5. Strzeż nas, żyjących, broń konających,
O błogosławiona Trójco!
Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie,
O błogosławiona Trójco!

Komunia:

Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował

1.Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali,
yś stał się Manną wędrowców przez ziemię, Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.                  

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy
Tyś naszym Zyciem i Oczekiwaniem.                       

4. Tyś za nas życie swe oddał, na krzyżu,
A w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
 Bo Ty do końca nas umiłowałeś

Dziękczynienie:

Trójcy  Najświętszej naszą cześć śpiewajmy  sercem całym.
Miłości hołd Jej chcemy nieść i głosić  słowa chwały.
Miłości  hołd Jej chcemy nieść  i głosić  słowa chwały.

Ojciec nas stworzył ,zbawił Syn, a Duch umacnia w wierze Dać  Bogu  każdą myśl i czyn pragniemy  wdzięczni  szczerze. Dać  Bogu  każdą myśl  i czyn pragniemy  wdzięczni  szczerze.

Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu: Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu! 2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu, Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi

Litania do Najświetszego Serca Jezusowego

Zakończenie:

Tobie chwała i cześć Trójco Przenajświętsza ,Jedyny  i Najświętszy Boże/3/x