Nasz doroczny Piknik Parafialny, odbędzie się w niedzielę, 10 września, natomiast Dinner Dance, w sobotę, 23 września.

W dniach od 21 do 23 lipca zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II Międzystanową Pelgrzymkę Rowerową – „Wierni w wierze na rowerze do Amerykańskiej Częstochowy”. Zapisy i informacje na stronie: www.narowerze.us

30 Piesza Pielgrzymka z Great Meadows, NJ, do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA, odbędzie się w dniach od 10 do 13 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na internecie.

Rozpoczął się czas wakacyjnego wypoczynku. Wykorzystajmy go na pogłębienie naszych relacji z Bogiem i pamiętajmy o niedzielnej Mszy Świętej podczas naszych wakacyjnych wyjazdów.