Święto Zesłania Ducha Świętego, tzw. „Zielone Świątki”. Święto to w tradycji chrześcijańskiej obchodzone jest 50 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim jako ukoronowanie i zakończenie okresu wielkanocnego. Prośmy Boga, by siedmiorakie dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, stały się udziałem współczesnego świata.

Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, w którym w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Litania do Najświętszego Serca Jezusowego będzie odmawiana w naszym kościele po polskiej mszy świętej. Zachęcamy również do codziennego odmawiania jej w naszych rodzinach, gdyż zgodnie z obietnicą przekazaną przez Chrystusa św. Małgorzacie Marii Alacoque, nabożeństwo to jest źródłem wielkich łask dla wszystkich, którzy je odprawiają.

Nasze gratulacje i serdeczne życzenia nieustających łask Bożych dla księdza Waldemara Łątkowskiego z okazji 20 rocznicy kapłaństwa! Dziękujemy, że dzieli z nami dar swojego powołania.

Zapraszamy na 3-dniowe V Forum Charyzmatyczne w Amerykańskiej Częstochowie. Początek w piątek, 23 czerwca, o godz. 16:00, zakończenie Mszą Świętą w niedzielę, 25 czerwca, o godz. 12:30.

Dzisiejsza druga kolekta zostanie przeznaczona na St. Vincent De Paul Society.