Niedziela Miłosierdzia Bożego

„Ciesz się wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym Miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki.” (Św. Faustyna Kowalska)
Obchodzimy dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego, które ustanowił Papież Jan Paweł II. Po Mszy Świętej pozostańmy wszyscy, żeby wspólnie odśpiewać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Trwa zbiórka funduszy na rzecz naszej Parafii, naszej Diecezji oraz na rzecz biednych i potrzebujących! Poprzez 50 dni okresu wielkanocnego, postarajmy się zebrać, jako Parafia Świętej Rodziny, sumę $50.000 – $30.000 na utrzymanie trzech kościołów naszej Parafii, $15.000 na Apel Biskupa oraz $5.000 na akcję CRS „Rice Bowl”. Prosimy o zadeklarowanie ofiarowanej sumy na formularzu dostępnym w przedsionku kościoła i wrzuceniu go do koszyka z kolektą. Ofiarę można złożyć jednorazowo, lub rozłożyć ją na miesięczne raty spłacane w przeciągu roku.

Serdeczne podziękowanie dla tych wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w obchody uroczystości wielkanocnych poprzez przygotowanie naszego kościoła, liturgii paschalnej, uczestnictwo w procesji z palmami, jak również w procesji rezurekcyjnej. W sposób szczególny dziękujemy kapłanom za ich duchowe przewodnictwo i wspólną modlitwę. Gorące „Bóg zapłać”!