Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, byśmy mogli w sposób wyjątkowy przeżyć ten piękny okres Bożego Narodzenia – dla naszego proboszcza, Msgr. Kerrigan’a i jego pracowników, dla księży Redemptorystów sprawujących posługę kapłańską w naszym kościele oraz dla wszystkich parafian, którzy pomogli przygotować kościół na Święta, dla p. Stanisława Kubiak za wykonanie nowej Stajenki Betlejemskiej, dla wszystkich, którzy przygotowali oprawę liturgiczną Świąt, uczestniczyli w naszych Jasełkach, Spotkaniu Opłatkowym oraz Spotkaniu z Mikołajem. Wspólna praca na rzecz innych umacnia nas duchowo i pozwala odnaleźć prawdziwe znaczenie Świąt Bożego Narodzenia, którym jest narodzenie się Bożej Miłości w sercu każdego z nas.

Lista intencji polskich Mszy Świętych na rok 2017 jest już zamknięta. Znajduje się ona na tablicy informacyjnej. W dalszym ciągu można zamawiać intencje na msze św. w języku angielskim odprawiane w kościele Św. Władysława lub Serca Jezusowego. W tym celu proszę dzwonić bezpośrednio do kancelarii parafialnej.

Koperty na ofiarę na rok 2017 są do odebrania w przedsionku kościoła lub na chórze. Bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracji do Parafii, aby uaktualnić swoje dane. Pamiętajmy, że od naszej liczebności zależy przyszłość naszej polskiej rodziny parafialnej.

Spotkania Biblijne zostaną wznowione w czwartek, 26 stycznia, o godz. 19:30.

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy w zajęciach katechetycznych. Chętnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Dzisiejsza druga kolekta będzie przeznaczona na szkolnictwo katolickie.

Jeżeli ktoś chciałby zaprosić księdza na „Kolędę”, proszę wyciąć z biuletynu wypełniony formularz i w kopercie wrzucić do koszyka z kolektą.