Trzecia Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2016 r.

Lista intencji polskich Mszy Świętych na rok 2017 jest już zamknięta. Zostanie ona wywieszona w najbliższym czasie na naszej tablicy informacyjnej. W dalszym ciągu można zamawiać intencje na msze św. w języku angielskim odprawiane w kościele Św. Władysława lub Serca Jezusowego. W tym celu proszę dzwonić bezpośrednio do kancelarii parafialnej.

Zapraszamy wszystkich w pierwsze czwartki mięsiąca na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 7:30 wieczorem, a w pozostałe czwartki miesiąca, również o godz. 7:30 wieczorem, na „Spotkania Biblijne”.

W Opłatki Wigilijne można się zaopatrzyć u pana Organisty.

Jasełka oraz nasze tradycyjne Spotkanie Opłatkowe wraz z wizytą Mikołaja odbędzie się 15 stycznia 2017 r. po polskiej mszy św. Prosimy o wpisanie imion dzieci, które chciałyby otrzymać upominki od Mikołaja, wraz z telefonem kontaktowym rodzica, na listę umieszczoną w przedsionku kościoła.

Biskup Checchio przybędzie do naszego kościoła z wizytą duszpasterską w dniu dzisiejszym, by o godz. 23:00 celebrować Mszę Św. podczas uroczystości Matki Bożej z Gwadalupe. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Dzisiejsza druga kolekta zostanie przeznaczona na fundusz emerytalny dla duchowieństwa.